Hvordan foregår det?

Et forløb hos Lektiekonsulenterne består af 2 trin:

1. Du skal først vælge hvilken type vejledning, du har brug for. Du køber den vejledningspakke, som du har brug for direkte og sikkert på vores hjemmeside.

2. Hvis du har valgt personlig vejledning kontakter din underviser dig inden for 48 timer. Du og underviseren aftaler tid og sted for jeres første vejledningsmøde. Ved første undervisningsmøde aftaler i de fremtidige undervisningsmøder.

Hvis du har valgt opgaveretning sender vi din opgave tilbage inden for 24 eller 72 timer (alt efter hvad du bestiller) efter du har sendt den til os.

Hvad sker hvis jeg eller underviseren bliver syg?

Bliver du syg skal du give underviseren besked senest klokken 08.00 samme dag som den planlagte undervisning. Underviseren giver også dig besked senest klokken 08.00 hvis han/hun er syg. I finder sammen en ny dag, hvor den manglende undervisning kan finde sted. Hvis der er tale om en opgaverretning af din SRP-opgave, så skal du slet ikke tænke på om din underviser er syg eller ej – Vi har nemlig andre dygtige opgaverettere sidende klar.

Hvordan foregår betalingen?

Du betaler direkte via. hjemmesiden. Vi trækker først beløbet på fra dit kort, når du har modtaget din undervisning eller fået din opgave tilbage fra os.

Hvem er underviserne?

Lektiekonsulenternes undervisere er alle universitetsstuderende med et gymnasiesnit på mindst 10. De er desuden meget stærke inden for de fag, de underviser i, hvilket konkret indebærer, at de skal være have fået 12 i det pågældende fag i gymnasiet.

Vores undervisere er nøje udvalgte gennem en grundig ansættelsesproces, hvor de bliver testet grundigt både fagligt og pædagogisk. Det betyder at underviserne er meget stærke fagligt, men også at alle undervisere har en stærk pædagogisk og formidlingsmæssig forståelse. Derudover har vores undervisere afsluttet gymnasiet inden for de seneste par år og er derfor opdatereret i forhold til studieteknik og faglige krav.

Er det overhovedet lovligt at få rettet sin opgave?

Ja det er det selvfølgelig. Vi skriver naturligvis ikke noget af din opgave for dig, men kommer med brugbare forslag til rettelser, teorier og metoder til de enkelte afsnit, der kan sikre en høj kvalitet i din opgave. Du skal selvfølgelig selv vurdere om du vil tage rettelserne til dig og hvordan du konkret vil skrive de enkelte afsnit. Vi giver dig den samme hjælp, som børn af akademikerforældre kan få hjemme ved middagsbordet – Det giver samme vilkår for alle.

Hvad hvis jeg ikke er tilfreds med min underviser?

Det sker heldigvis meget sjældent, men hvis du ikke er tilfreds med din underviser, vil vi finde en ny underviser til dig. Tildelingen af en ny underviser indebærer ikke yderligere omkostninger for dig.